Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Informacje o odbieraniu odpadów dla nieruchomości niezamieszkałych od 1 lutego 2021r.

ZMIANA WYSOKOŚCI STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

Wójt Gminy Lutocin zawiadamia, iż od dnia 01 stycznia 2021r. będą obowiązywały nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Nowe stawki opłat wynoszą:

  • 13,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady zbierane są w sposób selektywny (na 5 frakcji: papier, szkło, metale i tworzywa sztuczne, bioodpady, pozostałości z segregacji - zmieszane);
  • 39,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość, jeśli odpady nie zostały zebrane w sposób selektywny (opłata podwyższona).

Częściowe zwolnienie z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym pozostaje bez zmian i wynosi 1,00 zł od obowiązującej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi w sposób selektywny.

  • Termin płatności do 15 dnia każdego miesiąca (płatne z góry)
  • Nr konta bankowego:  21 8212 0009 0011 3335 2007 0014
  • W przypadku wcześniejszego uregulowania opłaty za 2021 rok, w oparciu o wcześniej obowiązującą stawkę, należy dokonać dopłaty do wysokości nowych stawek obowiązujących od 01.01.2021r.

Harmonogram odbioru odpadów komunalnych w 2021 roku

Gospodarka odpadami

Data stworzenia : 2019-02-14 15:54 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:54 Osoba udostępniająca na stronie : Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji : 2021-01-20 08:38 Osoba modyfikująca : Sławomir Sobolewski