Dane ośrodka

ADRES:

      Gminny  Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Poniatowskiego 1

09-317 Lutocin

powiat żuromiński

województwo mazowieckie 

     telefon/fax: (0-23) 6581001; 6581002

e-mail: gops_lutocin@interia.pl 

Elektroniczna Skrzynka Podawcza - ePUAP  


Kierownik Ośrodka - Danuta Płatek 
przyjmuje interesantów 
w  godzinach urzędowania Ośrodka 
Ośrodek pracuje od poniedziałku do piątku

od godziny 7:00 do 15:00

Kierownik
Danuta Płatek

p. 1

wew.38

 

Świadczenia Pomocy Społecznej
Anna Ewa Gołębiewska

p. 2

wew.36

Pracownicy socjalni:
Agnieszka Bugowska

Świadczenia Rodzinne
Agnieszka Strzelecka


p. 2 

 

p. 3

wew.36

wew.35

___________________________________________________________________________________________________

todo

Informacja o składaniu wniosków na 500+ oraz świadczenia rodzinne na okres zasiłkowy 2017 - 2018


Wnioski_o_500__.docx - Wnioski_o_swiadczenia__rodzinne.docx -

Komunikat o przystąpieniu do opracowania projektu Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi woj. mazowieckiego za 2017r. wraz ze wzorem formularza kontaktowego


Komunikat - formularz konsultacyjny -

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2016r.


Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_za_2016r..doc -

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2015r.


Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_za_2015r..doc -

Sprawozdanie z realizacji programu współpracy z organizacjami pozarządowymi za 2014r.


Sprawozdanie_z_realizacji_Programu_za_2014r..doc -

Sprawozdanie z realizacji gminnego Programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii


S_p_r_a_w.alkhol.z_narkot.__I-XII._2013r..doc -
___________________________________________________________________________________________