Ewidencja działalności gospodarczej i obsługa Rady Gminy

Sprawy z zakresu rejestracji podmiotów prowadzących działalność gospodarczą na terenie gminy, zmiany we wpisach do ewidencji. Obsługa kancelaryjna Rady Gminy.
Prowadzi: insp.Barbara Orkwiszewska
kontakt: dzial.gosp@lutocin.i-gmina.pl