Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin

Historia zmian

 • Artykuł : "XXXII Sesja Rady Gminy Lutocin" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.10.2020.2021 Zawiadomienie o terminie załatwienia sprawy w przedmiocie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.3.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.3.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XXIX Sesja Rady Gminy" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.6.2020.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.9.2020.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie zawieszenia postępowania administracyjnego" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.9.2019.2021 Obwieszczenie o zakończeniu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BDK.6220.26.2018.2021 Zawiadomienie" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BDK.6220.11.2018.2021 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.3.2020.2021 Zawiadomienie o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XXX Sesja Rady Gminy" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Obwieszczenie BDK.6220.9.2019/2021 o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Obwieszczenie BGN.6220.2.2021 o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.7.2019/2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla społeczeństwa" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.8.20219/2021 Obwieszczenie o wydaniu decyzji odmawiającej ustalenia środowiskowych uwarunkowaniach dla społeczeństwa" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Uruchomienie syren alarmowych" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XXXI Sesja Rady Gminy" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XXVI Sesja Rady Gminy" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.10.2020 Obwieszczenie o sprzeciwie mieszkańców" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XXVII Sesja Rady Gminy" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "XXXVIII Sesja Rady Gminy" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.6.2020 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.9.2020.2021 Obwieszczenie o wydaniu postanowienia w przedmiocie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Zawiadomienie BGN.6220.12.2020.2021 przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.11.2020.2021 Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "BGN.6220.2.2019/2021 Zawiadomienie o zakończeniu postępowania" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
 • Artykuł : "Liczba ludności Gminy Lutocin - Stan na 31.12.2020r. z podziałem na poszczególne miejscowości" zmieniono dnia: 2022-08-24 13:03 przez: Sławomir Sobolewski
Podmiot udostępniający informacje: Biuletyn Informacji Publicznej Gminy Lutocin Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-14 15:40 Osoba modyfikująca :