lutocingmina

Porządek obrad X Sesji:

 

  1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
  2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
  3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
  4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
  5. Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyboru sołtysa w sołectwie Mojnowo.
  6. Podjęcie uchwały w sprawie odstąpienia od obowiązku przetargowego trybu zawarcia umowy dzierżawy na części nieruchomości gruntowej położonej przy ulicy Sierpeckiej.
  7. Podjęcie uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwalniania od odpłatności, jak również trybu ich pobierania.
  8. Wolne wnioski i zapytania.
  9. Zamknięcie obrad.

 


 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-08-06 12:03 Autor: Zbigniew Nosek Data publikacji: 2019-08-06 12:03 Osoba udostępniająca na stronie: Zbigniew Nosek Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-26 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-19 10:12 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek