lutocingmina

Porządek obrad:

1. Otwarcie sesji

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej

5. Podjęcie uchwały w sprawie wzoru wniosku o wypłatę zryczałtowanego dodatku energetycznego.

6. Wolne wnioski i zapytania 

7. Zamknięcie obrad.

Link do nagrania z Sesji

https://youtu.be/OxoQweZjQlI


Data wytworzenia: 2019-05-28 08:30 Autor: Sławomir Sobolewski Data publikacji: 2019-05-28 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-29 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-19 10:12 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek