lutocingmina

Porządek obrad VII Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Lutocin.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy społecznej w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy społecznej przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem ”Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie likwidacji Samorządowej Szkoły Podstawowej im, św. St. Kostki w Swojęcinie Filia Jonne.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie za 2018 rok.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Zamknięcie obrad.

 

Nagranie z sesji:  https://www.youtube.com/watch?v=01OfSSWxDHw

 


Data wytworzenia: 2019-04-24 14:44 Autor: Sławomir Sobolewski Data publikacji: 2019-04-23 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-29 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-19 10:12 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek