lutocingmina

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na V Sesję Rady Gminy w Lutocinie  na dzień 8 luty 2019 r. (piątek) na godz. 1300 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11. Sesję poprzedzać będzie wspólne posiedzenie Komisji, które odbędzie się o godz. 1200. Następujący porządek obrad V Sesji:

1.  Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.  Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.

4.  Podjęcie uchwały w sprawie Statutu Gminy Lutocin.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Filii Samorządowej Szkoły Podstawowej im. św. St. Kostki w  Swojęcinie z siedzibą w Jonnem.

6.  Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w dotyczących szczegółowych zasad udzielania rozmiaru zniżek  nauczycielom, którym powierzono stanowiska kierownicze w przedszkolach i szkołach oraz szczegółowych zasad zwolnienia od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych,  wychowawczych i opiekuńczych.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie zarządzenia wyborów sołtysów i rad sołeckich na terenie Gminy Lutocin.

8.  Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia projektu regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ściwków na terenie gminy Lutocin w celu przekazania go do zaopiniowania organowi regulacyjnemu.

9.      Wolne wnioski i zapytania.

10.  Zamknięcie obrad. 

link do filmu z V sesji Rady Gminy:  V Sesja

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-02-19 13:49 Autor: lutocin@nowybip.pl Data publikacji: 2019-02-19 13:49 Osoba udostępniająca na stronie: lutocin@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-19 10:12 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek