lutocingmina

Zgodnie z art. 13a ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (Dz. U. z 2018r., poz. 1986 – tekst jedn. późn. zm.) Gmina Lutocin przedstawia plan postępowao o udzielenie zamówieo jakie przewiduje przeprowadzid w 2019 roku.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-03-19 10:09 Autor: Sławomir Sobolewski Data publikacji: 2019-03-19 10:09 Osoba udostępniająca na stronie: lutocin@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2019-03-19 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-19 10:12 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek