lutocingmina

Porządek obrad IX Sesji:

 1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.
 2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.
 3. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.
 4. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.
 5. Podjęcie uchwały w sprawie określania szczegółowych warunków przyznawania stypendium Wójta Gminy Lutocin  dla uzdolnionych uczniów.
 6. Podjęcie uchwały w sprawie oceny sytuacji ekonomiczno - finansowej Samodzielnego Gminnego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Lutocinie.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie powołania Rady Społecznej przy Samodzielnym Gminnym Zakładzie Opieki Zdrwotnej w Lutocinie.
 8. Debata nad raportem przedstawionym przez Wójta o stanie Gminy Lutocin za 2018 r.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wotum zaufania.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2018r.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy absolutorium z tytułu wykonania budżetu za 2018r.
 12. Wolne wnioski i zapytania.
 13. Zamknięcie obrad.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-06-19 11:30 Autor: Sławomir Sobolewski Data publikacji: 2019-06-19 00:01 Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji: 2020-01-29 Osoba modyfikująca: Anna Stefaniak
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-19 10:12 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek