lutocingmina

Przewodniczący Rady Gminy zaprasza na III Sesję Rady Gminy w Lutocinie  na dzień 14 grudnia 2018 r. (piątek) na godz. 1200 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11.

 

Porządek obrad III Sesji:

1. Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2. Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018.

4. Podjęcie uchwały w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin na lata 2019-2022.

5.  Podjęcie uchwały w sprawie uchwały budżetowej Gminy Lutocin na rok 2019.

6. Podjęcie uchwały w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego Gminy Lutocin w zakresie

    dożywiania w ramach realizacji wieloletniego rządowego programu „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-

    2023.

7.  Podjęcie uchwały w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków poniesionych na świadczenia z pomocy

     społecznej w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia

     rzeczowego w postaci produktów żywnościowych przez osoby objęte wieloletnim rządowym programem „Posiłek

     w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

8. Podjęcie uchwały w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do korzystania z pomocy

    społecznej przez osoby objęte rządowym programem „Posiłek w szkole i w domu” na lata 2019-2023.

9.   Wolne wnioski i zapytania.

10. Zamknięcie obrad. 

 

link do nagrania III sesji Rady Gminy - https://www.youtube.com/watch?v=XwxhSJWn6DM 

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-02-19 13:45 Autor: lutocin@nowybip.pl Data publikacji: 2019-02-19 13:45 Osoba udostępniająca na stronie: lutocin@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-19 10:12 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek