lutocingmina

Przewodniczący Rady Gminy Lutocin

zaprasza na II Sesję Rady Gminy w Lutocinie na dzień 30 listopada 2018 r. (piątek) na godz. 1000 w lokalu Urzędu Gminy Lutocin – sala Nr 11 z następującym porządkiem obrad:

1.        Otwarcie Sesji, stwierdzenie prawomocności i ustalenie porządku obrad.

2.        Przyjęcie protokołu z poprzedniej Sesji.

3.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych Komisji Rady Gminy.

4.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Lutocin.

5.        Podjęcie uchwały w sprawie ustalenia zasad wypłaty diet i zwrotu kosztów podróży.

6.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Lutocin.

7.        Podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Lutocin na rok 2018.

8.        Podjęcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do ustalenia wymiaru podatku rolnego.

9.        Wolne wnioski i zapytania.

10.     Zamknięcie obrad.

 

Link do filmu z II sesji Rady Gminy: 

część 1 - https://www.youtube.com/watch?v=ePJeKSgoEjM

część 2 - https://www.youtube.com/watch?v=YYOYJY5aRZo


Data wytworzenia: 2019-02-19 13:42 Autor: lutocin@nowybip.pl Data publikacji: 2019-02-19 13:42 Osoba udostępniająca na stronie: lutocin@nowybip.pl Data ostatniej modyfikacji: 2019-08-06 Osoba modyfikująca: Zbigniew Nosek
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-05-19 10:12 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek