lutocingmina

FIN.271.1.4.2019 Zaproszenie do złożenia oferty na „Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020”

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie usługi polegającej na dowozie dzieci do szkół na terenie gminy Lutocin (tj. dowóz dzieci do szkół i powrót) w roku szkolnym 2019/2020 taborem Wykonawcy w oparciu o bilety miesięczne.

Oferta powinna byd złożona w zamkniętej, nieprzezroczystej kopercie. Na kopercie należy umieścid nazwę oraz adres Zamawiającego, nazwę i adres Wykonawcy oraz napis:
„Oferta na realizację zadania: Dowóz dzieci do szkół w roku szkolnym 2019/2020”
NIE OTWIERAĆ przed dniem 18.06.2019 roku, godz. 10:15”.

Załączniki do pobrania


Data wytworzenia: 2019-06-10 15:49 Autor: Sławomir Sobolewski Data publikacji: 2019-06-10 15:49 Osoba udostępniająca na stronie: Sławomir Sobolewski Data ostatniej modyfikacji: 2019-12-31 Osoba modyfikująca: Sławomir Sobolewski
Data stworzenia : 2019-02-14 15:22 Autor : Sławomir Sobolewski Data publikacji : 2019-02-14 15:22 Osoba udostępniająca na stronie : Data ostatniej modyfikacji : 2020-01-15 12:11 Osoba modyfikująca : Zbigniew Nosek
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz