lutocingmina

Aktualności

 • Susza rolnicza w gminie Lutocin - 2019r.

  Ważne - prosimy zgłaszać się do podpisania i odbierania protokołów - termin do 31 października 2019 r. w pok. nr 4 Urzędu Gminy w Lutocinie.

  Uwaga - w związku z nową interpretacją wymagań wodnych, można zgłaszać straty w łąkach i pastwiskach. Wnioski przyjmowane będą do 30 września w Urzędzie Gminy pok. nr 4. Straty tylko na glebach kat.I

  W związku z ukazaniem się VII raportu w systemie monitoringu suszy rolniczej opracowanego przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) informujemy, że na terenie gminy Lutocin wystąpiła susza rolnicza.  Według danych zawartych w raporcie, obejmującym okres od 21 maja do 20 lipca 2019 r., suszą rolniczą zagrożone zostały:

  • kukurydza na ziarno /kategoria gleby I/
  • kukurydza na kiszonkę /kategoria gleby I/
  • krzewy owocowe /kategoria gleby I/

  Mapa kategorii gleb znajduje się na stronie:  http://www.susza.iung.pulawy.pl/mapa-kategorii/ Właściciele gospodarstw rolnych, którzy uznali, że w ich gospodarstwach wystąpiły straty w uprawach polowych, proszeni są o przygotowanie stosownego wniosku, który będzie można złożyć w Urzędzie Gminy w Lutocinie (druk wniosku do pobrania w Urzędzie Gminy lub ze strony www gminy (poniżej).

  Wnioski o oszacowanie strat należy złożyć przed zbiorem danej uprawy w terminie umożliwiającym Komisji oszacowanie wskazanych szkód  Prosimy o zwrócenie szczególnej uwagi na dokładne wypełnianie wniosków wg działek ewidencyjnych. 

  Informację o kolejnych raportach w systemie monitoringu suszy rolniczej opracowanych przez Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy (IUNG) na terenie gminy Lutocin można uzyskać na stronie: http://www.susza.iung.pulawy.pl/tabele/1437042/

  UWAGA ! Do wniosku należy dołączyć kserokopię wniosku o płatność z ARiMR z tabelą, w której znajdują się działki rolne

  Wszelkie informacje uzyskać można osobiście w Urzędzie Gminy w Lutocinie, pok. nr 4 lub telefonicznie pod numerem telefonu 236581001 w. 29

  Więcej
 • 45 uczniów szkół podstawowych i klas gimnazjalnych odebrało listy gratulacyjne potwierdzające przyznanie stypendium za wyniki w nauce.

  Wójt Gminy Lutocin Jacek Kołodziejski wraz z Radnymi Rady Gminy Lutocin wręczyli stypendia podczas uroczystości w Zespole Szkół w Lutocinie 27 września 2019r.

  Rada Gminy Lutocin na wniosek Wójta 24 czerwca 2019r. Uchwałą Nr IX/50/2019 określiła zasady  przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce.

  Stypendium otrzymali uczniowie szkół podstawowych, klas IV-VIII i klas gimnazjalnych, znajdujących się w strukturze szkół podstawowych Gminy Lutocin, którzy spełnili następujące kryteria: w wyniku klasyfikacji na zakończenie roku szkolnego uzyskali wzorową lub bardzo dobrą ocenę z zachowania oraz roczną średnią ocen z obowiązkowych zajęć edukacyjnych co najmniej: a) 5,2 - w przypadku uczniów klas IV-VIII szkół podstawowych, b) 5,2 – w przypadku uczniów klas gimnazjalnych. 


  Stypendia otrzymali:

  Zespół Szkół w Lutocinie

  1. Budka Jakub
  2. Kaczmarczyk Szymon
  3. Szałkowska Natalia
  4. Żydlewska Julia
  5. Lewandowski Maciej
  6. Góralska Dominika
  7. Jędrzejak Hubert
  8. Żydlewska Maja
  9. Dobies Gabriela
  10. Czarnecka Lidia
  11. Spychała Hubert
  12. Jakubowska Joanna
  13. Guzanek Patrycja
  14. Pieczkowska Aleksandra
  15. Kalinowska Nikola
  16. Gajewska Daria
  17. Pacholec Wiktoria
  18. Kuchnicka Maja
  19. Kapela Bartłomiej
  20. Dobies Julia
  21. Borowska Anna
  22. Borowski Adam
  23. Szczesiak Maja
  24. Gałka Julia
  25. Miklewska Julia
  26. Miklewska Oliwia
  27. Żachowska Barbara
  28. Górecka Lena
  29. Szatkowska Wiktoria
  30. Kluskiewicz Marta
  31. Kluskiewicz Jakub
  32. Jaroszewski Jakub
  33. Reda Karolina
  34. Rybicka Natalia

  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Swojęcinie

  1. Budka Magdalena
  2. Budka Radosław
  3. Kruk Małgorzata
  4. Kaliszewska Izabela
  5. Olewnik Weronika

  Samorządowa Szkoła Podstawowa w Przeradzu Małym

  1. Grzębska Julia
  2. Grzębska Gabriela
  3. Witkowski Paweł
  4. Wróblewski Antoni
  5. Budka Adam
  6. Laskowska Wiktoria
  Więcej
 • Dofinansowanie do wapnowania gleby - nowy program

  Od 1 sierpnia 2019r. rusza  „Ogólnopolski program regeneracji środowiskowej gleb poprzez ich wapnowanie”. Dofinansowanie udzielane będzie w ramach pomocy de minimis, na realizację przedsięwzięć skutkujących poprawą jakości środowiska, co zostanie potwierdzone opinią właściwej miejscowo Okręgowej Stacji Chemiczno–Rolniczej (OSCh-R).

  Kto może ubiegać się o pomoc - Posiadacze użytków rolnych o powierzchni nieprzekraczającej 75 ha.

  Jakie warunki należy spełnić

  1. Dokonać badania gleby w zakresie pH. Zaleca się aby badanie obejmowało (pH, fosfor, potas, magnez) lub posiadać badanie gleby wykonane nie wcześniej niż w 2017 roku oraz posiadać zalecenia dotyczące wapnowania.
  2. Dofinansowanie kosztów zakupu wapna dotyczy gleb dla których pH będzie niższe lub równe 5,5.
  3. Dofinansowanie działań regeneracyjnych dla danej działki ewidencyjnej będzie  udzielone nie częściej niż raz na cztery lata.


  Kwota dofinansowania:

  L.p

  Wielkość gospodarstwa

  Kwota dofinansowania

  1.

  0 – 25 ha

  300 zł/t

  2.

  25 – 50 ha

  200 zł/t

  3.

  50 -75 ha

  100 zł/t

   

  Co obejmuje dofinansowanie

  Zakup wapna

  1. a)   wapna nawozowego, odpowiadającego typom wapna nawozowego, określonym w załączniku nr 6 do rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. w sprawie sposobu pakowania nawozów mineralnych, umieszczania informacji o składnikach nawozowych na tych opakowaniach, sposobu badania nawozów mineralnych oraz typów wapna nawozowego (Dz. U Nr 183, poz. 1229), oraz
  2. b)  środka wapnującego, odpowiadającego typom środków wapnujących, o których mowa w przepisach rozporządzenia (WE) nr 2003/2003 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 13 października 2003 r. w sprawie nawozów, 

  Czego nie obejmuje dofinansowanie:

  Kosztu transportu oraz  kosztu rozsiewu nawozów wapniowych

  Okres kwalifikowalności kosztów od 01.06.2019 r. do 31.10.2023 r.  Miejsce składania dokumentów - Wojewódzkie Stacje Rolniczo-Chemiczne.

  Limit Pomocy - Dofinansowanie jest realizowane w ramach pomocy de minimis, której limit wynosi 20 tys. euro na trzy lata. 

  Więcej
 • 1. Uchwała Nr IX/50/2019 Rady Gminy Lutocin z dnia 24 czerwca 2019r. w sprawie określania zasad przyznawania uczniom stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce.

  http://www.edziennik.mazowieckie.pl/Compatible/Details?Oid=123225

  2. Wniosek o przyznanie stypendium Wójta Gminy Lutocin za wyniki w nauce

  https://fs.siteor.com/gminalutocin/files/Wniosek_o_stypendium_Wojta_Gminy_Lutocin_za_wyniki_w_nauce.odt

  Więcej
 • Harmonogram pracy Lokalnego Centrum Kompetencji w Lutocinie

  W okresie wakacyjnym LCK w Lutocinie pracuje w godzinach:

  poniedziałek - środa od 8.oo do 16.oo

  czwartki od 12.oo do 18.oo

  piętek od 8.oo do 16.oo

  Więcej
 • Wybory na ławników sądowych - rok 2019

  Wybory na ławników sądowych - zasady i terminy zgłaszania kandydatów na ławników w załączonym pliku

  Osoba kontaktowa - Katarzyna Kotarska pok. nr 9 (USC)  w budynku Urzędu Gminy w Lutocinie

  Więcej
 • Wójt Gminy Lutocin oraz Fundacja GlobalECO zapraszają na spotkanie informacyjne dotyczące możliwości uzyskania dofinansowania na wymianę kotłów c.o. oraz montaż instalacji z odnawialnych źródeł energii w budynkach mieszkańców.

  Miejsce spotkania: Poniedziałek, 11.03.2019r., godzina 19:00 Remiza OSP Lutocin

   

  Więcej
 • Szczegółowy terminarz Zebrań Wiejskich

  Przejdź do tabeli...

  Więcej
 • Harmonogram spotkań

  ZAPROSZENIE

      Wójt Gminy Lutocin zaprasza wszystkich zainteresowanych na spotkanie w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin, zgodnie z podjętą Uchwałą nr IV/20/2018 przez Radę Gminy Lutocin z dnia 28 grudnia 2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Lutocin.

  Więcej
 • Polowania wielkoobszarowe

  W związku z polowaniem wielkoobszarowym zarządzonym przez Zarząd PZŁ.

  Zarządy Kół Łowieckich: Sarna, Bażant i Lew zawiadamiają, że w dniach 19 i 26

  stycznia 2019r.  od godziny 8.00  do godz. 15.00  w obwodach łowieckich na terenie

  gminy Lutocin zostanie przeprowadzone dodatkowe polowanie zbiorowe z naganką

  i psami.

  Więcej
 • Rehabilitacja lecznicza z KRUS - informacje

  Więcej
 • W dniu 17.11.2018 r. w strażnicy Ochotniczej Straży Pożarnej w Lutocinie odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu zakupionego ze środków Ministerstwa Sprawiedliwości. Zakupiony sprzęt otrzymały jednostki OSP Lutocin i OSP Jonne. Przekazania dokonał Wójt Gminy Pan Ryszard Gałka i Skarbnik Gminy Pani Justyna Dobiesz.

  Więcej
Data stworzenia : 2019-02-14 15:45 Autor : Anna Stefaniak Data publikacji : 2019-02-14 15:45 Osoba udostępniająca na stronie : Anna Stefaniak Data ostatniej modyfikacji : 2019-02-14 15:45 Osoba modyfikująca : Anna Stefaniak
Wersja kontrastowa Wersja graficzna Powiększ Pomniejsz